Zurück zu Anmerkungen und Nachweise

Literaturverzeichnis

Seite 2 von 3

 • Autonomja Śląska. Ustawa konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego w Warszawie z dnia 15 lipca 1920r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego. Mikołów 1920.
 • KORFANTY, Wojciech: Odezwa do ludu śląskiego. Katowice 1927.
 • KORFANTY, Wojciech: W odpowiedzi ks. Kapitzy. In: Polak. Katowice 20. November 1909.
 • BAHLCKE, Joachim: Schlesien und die Schlesier. München 1996.
 • BARTOSZ, Julian; HOFBAUER, Hannes: Schlesien. Europäisches Kernland im Schatten von Wien, Berlin und Warschau. Wien 2000.
 • BŁASIAK, Wojciech; NAWROCKI, Tomasz; SZCZEPAŃSKI, Marek: Górny Śląsk 2005. Scenariusz restrukturyzacji. Katowice 1994.
 • CIĄGWA, Józef: Autonomia Śląska (1922-1939). Katowice 1988.
 • CONRADS, Norbert (Hg.): Deutsche Geschichte im Osten Europas. Schlesien. Berlin 1994.
 • DOBROWOLSKI, Piotr: Ugrupowania i kierunki separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem w latach 1918-1939. Kraków 1972.
 • DOOSE, Günther: Die separatistische Bewegung in Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg (1918-1922). Wiesbaden 1987.
 • GALAS, Alicja; GALAS, Artur: Dzieje Śląska w datach. Wrocław 2001.
 • GLENSK, Joachim (Hg.): Prasa okresu plebiscytu i powstań śląskich. Opole 1987.
 • HAUSER, Przemysław: Śląsk między Polską, Czechosłowacją a separatyzmem. Walka Niemiec o utrzymanie prowincji śląskiej w latach 1918-1919. Poznań 1991.
 • HAUSER, Przemysław: Niemcy wobec sprawy polskiej. Październik 1918 – czerwiec 1919. Poznań 1984.
 • HAWRANEK, Franciszek (Hg.): Encyklopedia powstań śląskich. Opole 1982.
 • HAWRANEK, Franciszek: Polityka Centrum w kwestii górnośląskiej po I wojnie światowej. Opole 1973.
 • KAMUSELLA, Tomasz: Schlonzsko: Horni Slezsko, Oberschlesien, Górny Śląsk. Esej o regionie i jego mieszkańcach. Elbląg 2001.
 • KAPAŁA, Zbigniew; LESIUK, Wiesław; WANATOWICZ, Maria Wanda (Hg.): Górny Śląsk po podziale w 1922roku. Co Polska, a co Niemcy dały mieszkańcom tej ziemi? Bytom 1997.
 • KARCZYŃSKA, Helena (Hg.): Wojciech Korfanty w Sejmie II Rzeczypospolitej (1919-1927). Zbiór wystąpień parlamentarnych. Warszawa 1998.
 • KARSKI, Sigmund: Albert (Wojciech) Korfanty. Eine Biographie. Dülmen 1990.
 • KLEIN, Edmund: Polityka władz i niemieckich klas posiadających wobec ludności polskiej Górnego Śląska na przełomie 1918/1919 roku. In: Studia Śląskie, Band 12. Wrocław 1967.
 • LIS, Michał: Górny Śląsk. Zarys dziejów do I wojny światowej. Opole 1993.
 • MIZIA, Stefan: Historia Śląska. Popularny zarys dziejów. Wrocław 1997.
 • ORZECHOWSKI, Marian: Wojciech Korfanty. Biografia polityczna. Wrocław 1975.
 • PYSIEWICZ-JĘDRUSIK, Renata; PUSTELNIK, Andrzej; KONOPSKA, Beata: Granice Śląska. Wrocław 1998.
 • SZCZEPAŃSKI, Marek (Hg.): Górny Śląsk na moście Europy. Katowice 1994.
 • VOGEL, Rudolf: Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungskampfes in Oberschlesien. Leipzig 1931.
 • WANATOWICZ, Maria Wanda: Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1945. Katowice 1994.
 • WANATOWICZ, Maria Wanda: Rola i miejsce Górnego Śląska w II Rzeczypospolitej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 15-16 czerwca 1992 roku w 70 rocznicę przyłączenia części odzyskanego Górnego Śląska do Macierzy. Bytom 1995.
 • WEBERSINN, Gerhard: Die Provinz Oberschlesien. Ihre Entstehung und der Aufbau der Selbstverwaltung. In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau. 1971.
 • ZIELIŃSKI, Władysław: Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Śląsku. Wrocław 1972.
 • ZIELIŃSKI, Władysław: Wojciech Korfanty. In: Śląskie portrety. Katowice 1985.
 • ZIELIŃSKI, Władysław (Hg.): Wojciecha Korfantego „Marzenia i zdarzenia”. Katowice 1984.

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.kulturelle-autonomie.org/die-urspruenge-der-autonomie-in-oberschlesien/anmerkungen-und-nachweise/literaturverzeichnis/